Οι Φωνές μέσα από τα Κτίρια

ομαδα εργασιας

Ανάδειξη των κτηρίων της πόλης και της ιστορίας τους

Η καταγραφή και ανάδειξη των κτιρίων της πόλης μας και η διασύνδεσή τους με την κοινωνική, γραπτή και προφορική, ιστορία με στόχο την ανάδειξη, μελέτη και την προστασία τους. Μέσω της καταγραφής των μαρτυριών των ανθρώπων που τα κατοίκησαν και τα χρησιμοποίησαν (προφορικές ιστορίες, προσωπικά ντοκουμέντα, αφηγήσεις, γραπτές υποβολές ιστοριών κ.α.) σε συνδυασμό με τις γραπτές πηγές, διερευνάται, πέρα από την καταγραφή της αρχιτεκτονικής πληροφορίας των κτηρίων, ο τρόπος που δομήθηκε το αστικό περιβάλλον διαχρονικά ώστε να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη καταγραφή της ιστορίας των κτηρίων αυτών. Έτσι, διασώζεται ένα σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης της Καλαμάτας.

Θυμόμαστε και Καταγράφουμε, Δεν ξεχνάμε να αγαπάμε την ιστορία της πόλης μας.

Μέρος του έργου πρόκειται να παρουσιαστεί ως πρότυπη εργασία στο Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτηρίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με σκοπό την καταγραφή των σημαντικότερων κτηρίων της Καλαμάτας με τη χρήση των εργαλείων της προφορικής και γραπτής ιστορίας.

Ομάδα Εργασίας

Βασίλης Παπαευσταθίου, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSC ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΜΠ
ΣΥΝ-ΙΔΡΥΤΗΣ "ΕΥΤΟΠΟΣ" / ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δρ. Βασίλης Πουλόπουλος, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, MSC, PHD
ΣΥΝ-ΙΔΡΥΤΗΣ "Ο ΣΠΟΡΟΣ"
ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ "ΓΑΒ LAB"

Ηλίας Καλφακάκος, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΝ-ΙΔΡΥΤΗΣ "Ο ΣΠΟΡΟΣ"

Αιμίλιος Κουράφας, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Τόνια Κουζή, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Συμβουλευτικό έργο

Ηλίας Μπιτσάνης, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστημονική συμβολή

Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Δ.Π.Α. στην Καλαμάτα, Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία και Διαχείριση του Πολιτισμού

Γραφιστική υποστήριξη

Άρις Κορομηλάς, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ"

Φωτογραφική αποτύπωση

Φωτογραφική ομάδα Καλαμάτας

Φορείς υλοποίησης

Καλαμάτα 2030
Σπόρος
Ευ-τόπος
Φωτογραφική ομάδα Καλαμάτας