Κτήριο πρωην Στραβοσκιάδη ιδ. Αλεξανδράκειο Κληρ/μα

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Υπαπαντής 36, ιδιοκτησίας Στραβοσκιάδη. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα και πολύ ενδιαφέροντα επιμέρους στοιχεία, όπως ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν μικρό θριγκό, κόγχες, εξώστες με απλό κιγκλίδωμα, ταινία κάτω από το γείσο της στέγης κ.α.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Υπαπαντής 36

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι