Κτήριο ιδ. Κυραγιάννη Αικ. (νυν Μπαμπαρούτση)

Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί των οδών Υπαπαντής 3 και Αμφείας 35, ιδιοκτησίας Κυραγιάννη. Το κτίριο διαμορφώνεται με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Στο ισόγειο τα ανοίγματα διαχωρίζονται με πεσσούς και έχουν τοξωτά υπέρθυρα, ενώ στον όροφο πλαισιώνονται με ξύλινες κορνίζες. Οι δύο εξώστες στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Υπαπαντής 3 & Αμφείας 35

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι