Κατηγορία : Κτήρια σε ρυθμό Art -nouveau / Jugendstil - Wiener Secession

Πίσω στην κορυφή

3 - Κτήριο Α.Σ.Ο. Καλαμάτας

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο αποθηκών, με επιδράσεις γαλλικής αρχιτεκτονικής, επί των οδών Ψαρρών 148 (Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός). Το κτίριο αποτελείται από δύο όγκους διαφορετικού μεγέθους, α...