Πληροφορίες

Το τριώροφο πολύ παλιό κτίριο επί των οδών Αγίου Νικολάου 7 και Βαλτετσίου 8, ιδιοκτησίας Γ. Κλειδωνά. Πρόκειται για πολύ σημαντικό κεραμοσκεπές κτίριο. Τα ανοίγματα του ισογείου με τα καμπύλα υπέρθυρα και τη γενικότερη μορφολογική λιτότητα είναι στοιχείο της προηγούμενης περιόδου. Στο κτίριο διακρίνονται στοιχεία κλασσικιστικών επιδράσεων, όπως η είσοδος που πλαισιώνεται με παραστάδες και καμπύλο υπέρθυρο, τα μεγάλα ανοίγματα των ορόφων με ευθύγραμμα υπέρθυρα καθώς και οι εξώστες με τη συμμετρική τους τοποθέτηση. Τα κιγκλιδώματα έχουν απλής μορφής στήριξη, η οποία στον πρώτο όροφο γίνεται με σιδερένια φουρούσια, στο δε δεύτερο με απλά μαρμάρινα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση :

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι