Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας

Πληροφορίες

Το τριώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί των οδών Περρωτού 5 και Γρηγορίου 26, Μωρέως 6, πρώην ιδιοκτησίας Νικολάου Λαλέα. Το κτίριο έχει υποστεί επεμβάσεις, όπως η προσθήκη των μπαλκονιών και το άνοιγμα των παραθύρων και θυρών. Αξιόλογα επιμέρους στοιχεία είναι τα ανοίγματα του ισογείου που διαμορφώνονται σε τοξωτό ανώφλι, οι εξώστες με τα μαρμάρινα και μεταλλικά φουρούσια, κ.α.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας λειτουργεί από το Μάρτιο του 2007 ως ανοιχτή κοινοτική υπηρεσία ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του ΕΣΥ. Διοικητικά υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και αποτελεί υπηρεσία φροντίδας ψυχικής υγείας που έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη παρέμβαση στην κοινότητα μέσω ψυχιατρικών, ψυχολογικών, και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του γενικού πληθυσμού του Νομού Μεσσηνίας. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ) απευθύνονται στους μόνιμους κατοίκους του Νομού Μεσσηνίας και περιλαμβάνουν : 1. Ψυχιατρική παρακολούθηση 2. Ψυχολογική υποστήριξη 3. Συμβουλευτική 4. Ατομική Ψυχοθεραπεία 5. Οικογενειακή ψυχοθεραπεία 6. Ομάδες υποστήριξης ειδικού πληθυσμού (π.χ. ομάδες γονέων) 7. Λογοθεραπεία 8. Προληπτική αγωγή ψυχικής υγείας 9. Κατ΄οίκον επισκέψεις από επισκέπτρια υγείας 10. Δικτύωση-συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας 11. Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας

16.04.2018 11:26

Τοποθεσία :

  • Δνση : Περρωτού 5, Γρηγορίου 26 & Μωρέως 6

Στοιχεία :

  • Ιδιοκτήτης Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας
  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι