Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί των οδών Φαρών και Παπατσώνη 25, ιδιοκτησίας Ασπασίας Κατσέα. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Έχει απλοποιημένα τα μορφολογικά στοιχεία του κλασσικισμού, πράγμα που το κατατάσσει στην κατηγορία των μεταβατικών από τον πρώιμο νεοκλασσικισμό στον ύστερο νεοκλασσικισμό. Αξιόλογα είναι τα διακοσμητικά στοιχεία της εισόδου, όπως είναι οι παραστάδες που στηρίζουν δύο επάλληλα επιστύλια -το δεύτερο με ανάγλυφη διακόσμηση και γείσο, καθώς και οι ψευδοπαραστάδες που πλαισιώνουν όλη την είσοδο

Κοινωνικές Ιστορίες - 2

Ομάδα Διαχείρισης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενα νέο ξενοδοχείο θα στεγασθεί στην πρώην οικία Κετσέα, στη συμβολή των οδών Φαρών και Παπατσώνη, η οποία έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της Νεοκλασσικό ΜΕΠΕ. Η παλαιά αυτή οικία είναι διατηρητέο του υπουργείου Πολιτισμού και είναι γνωστή στους Καλαματιανούς από τις σκαλωσιές που επί χρόνια βρίσκονται τοποθετημένες στις προσόψεις της. Πλέον θα αποκατασταθεί και διαρρυθμισθεί κατάλληλα, ενώ θα προστεθεί και νέο κτήριο προς δυσμάς. Το καινούργιο ξενοδοχείο θα αναπτύσσεται σε 2 ορόφους, στο παλιό κτήριο αλλά και σ’ εκείνο που θα κατασκευασθεί στην οδό Παπατσώνη. (εφημερίδα Θάρρος)

19.04.2018 14:42

Ομάδα Διαχείρισης

Αποτέλεσε την οικία του στρατηγού Βενετσάνου Κετσέα

17.04.2018 11:41

Τοποθεσία :

  • Δνση : Παπατσώνη 25 & Φαρών 34

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι