Κτήριο ιδ. Αφων Δημητρούλια

Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του όψιμου εκλεκτικισμού, στην οδό Νέδοντος 69 και Αριστομένους 18, ιδιοκτησίας Δημητρούλια. Το κτίριο είναι διαμπερές. Ο όροφος της μιας πρόσοψης διαμορφώνεται με τρία ανοίγματα και κεντρικό εξώστη με μαρμάρινο δάπεδο και μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με πλαίσια και γείσο. Οι γωνίες του κτιρίου της πρόσοψης αυτής τονίζονται με απομίμηση λιθοδομής. Η δεύτερη πρόσοψη διαμορφώνεται με τρία ανοίγματα και έναν ενιαίο εξώστη που τονίζεται σε μεταλλικά φουρούσια. Στις γωνίες του κτιρίου στην πρόσοψη αυτή υπάρχουν απλές ψευδοπαραστάδες. Πιο πάνω το γείσο της στέγης κοσμείται με οδοντωτές ταινίες.

Κοινωνικές Ιστορίες - 2

DIODIM

Πριν γίνει ξενοδοχείο ο όροφος λειτουργούσε ως κατηχητικό

18.04.2018 22:45

Ομάδα Διαχείρισης

Στον όροφο στεγάστηκε το ξενοδοχείο Ακρόπολις

17.04.2018 11:40

Τοποθεσία :

  • Δνση : Νέδοντος 69 & Αριστομένους 18

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι