Πληροφορίες

Το νεοκλασσικό υπερυψωμένο ισόγειο κτίριο με ημιυπόγειο επί της οδού Ναυαρίνου 42, ιδιοκτησίας Αφών Αναγνώστου. Πρόκειται για κτίριο με κλασσικιστική σύνθεση αλλά και με εκλεκτικιστικά στοιχεία, όπως η τειχοποιία της βάσης (μωσαϊκό), η απομίμηση της λιθοδομής στις γωνιακές παραστάδες. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο και αετωματική στέψη. Το κεντρικό τμήμα προβάλλεται με παραστάδες, επιστύλιο και αέτωμα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Ναυαρίνου 42

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι