Πληροφορίες

Κτίριο του όψιμου κλασικισμού δίδυμο με το διπλανό του. Οι μετατροπές περιορίζονται στο ισόγειο.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση :

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι