Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Μυστρά 7, ιδιοκτησίας Δεληγιάννη. Τα ανοίγματα και οι ακμές πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες. Αξιόλογη είναι η εξωτερική θύρα του, αλλά και στο εσωτερικό του τα ταβάνια που κοσμούνται με υδατογραφίες.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Μυστρά 7

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι