Κτήριο ιδ. Πρώην Ρετζέπη Π. ιδ. Κουβαρά-Μπουφέα Α.

Πληροφορίες

Το νεοκλασσικό κεραμοσκεπές διώροφο κτίριο με υπόγειο, επί της οδού Μπενάκη 19, ιδιοκτησίας Περικλή Ρετζέπη. Πρόκειται για απλό, νεοκλασσικό κτίριο με συμμετρικά ανοίγματα στους ορόφους. Η είσοδος πλαισιώνεται με παραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο με ανάγλυφο διάκοσμο και γείσο. Ο εξώστης που έχει κατακρημνιστεί στηριζόταν σε μεταλλικά φουρούσια.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Μπενάκη 19

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι