Πληροφορίες

Το τριώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο (με υπόγειο) επί των οδών Μεσσήνης 21 και Οιχαλίας 1, ιδιοκτησίας Αναστασίου Ψώνη. Το κτίριο έχει ψευδοπαραστάδες στις γωνίες και εξώστη που στηρίζεται σε σιδερένια φουρούσια στον όροφο. Η προσθήκη του τρίτου ορόφου είναι των αρχών του 20ου αιώνα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Μεσσήνη 21 & Οιχαλίας 1

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι