Κτήριο πρωην Δραγώνα-Αναστασόπουλου, ιδ ΥΠΠΟ

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο με υπόγειο, επί της γωνίας των οδών Μεθώνης 8-10 και Κανάρη 101 (δύο δίδυμες οικίες) ιδιοκτησίας Δραγώνα και Αναστασόπουλου. Το κεντρικό τμήμα της στέγης φέρει αετωματική στέψη. Οι είσοδοι με το καμπύλο υπέρθυρο και τον φωταγωγό δείχνουν επιδράσεις από τα κτίρια του πρώιμου νεοκλασσικισμού. Οι ψευδοπαραστάδες που υπάρχουν στις γωνίες του κτιρίου και στο κεντρικό τμήμα φέρουν κορινθιακά επίκρανα. Οι εξώστες με το μαρμάρινο δάπεδο στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Στεγάζει την εφορεία αρχαιοτήτων

17.04.2018 11:32

Τοποθεσία :

  • Δνση : Μεθώνης 8-10 & Κανάρη 101

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι