Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί των οδών Φαρών 20 και Μαυρομιχάλη 18.Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν τοξωτά υπέρθυρα και ιδιαίτερα μεγάλο ύψος. Τα ανοίγματα του πρώτου ορόφου πλαισιώνονται με παραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο και γείσο. Το κτίριο καταλήγει σε επιστύλιο με τρίγλυφα και σταγόνες, οδοντωτή ταινία και γείσο. Αξιόλογα είναι και τα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια που στηρίζουν τον εξώστη. Στο εσωτερικό τα ταβάνια κοσμούνται με πολύ ενδιαφέρουσες υδατογραφίες. Το κτήριο δεν υπάρχει.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Μαυρομιχάλη 18 & Φαρών 20

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Δεν υπάρχει πλέον/Καταστραμένο
  • Επισκέψιμο Όχι