Κτήριο ιδ. Αφών Δημητρούλια

Πληροφορίες

Το τριώροφο κτίριο, λαϊκής αρχιτεκτονικής με νεοκλασσικά στοιχεία επί των οδών Μαυρομιχάλη 9 και Γρηγορίου 12, ιδιοκτησίας Δημητρούλια. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους. Αν και έχει υποστεί μερικές αλλοιώσεις στις όψεις, τα επιμέρους αρχιτεκτονικά και μορφολογικά του στοιχεία παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον, όπως η πόρτα με τις παραστάδες που στηρίζουν μικρό θριγκό, γείσο με γεισίποδες κάτω από τη στέγη, απλοί εξώστες με μαρμάρινα ή σιδερένια φουρούσια, κ.α.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Μαυρομιχάλη 9 & Γρηγορίου 12

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι