Πληροφορίες

Το τριώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο της εποχής του μεσοπολέμου, επί της πλατείας 23ης Μαρτίου 4 και Αμφείας 42, ιδιοκτησίας Αλ. Λέκα. Στο κτίριο διακρίνεται ανάμειξη μορφολογικών στοιχείων από διαφορετικές εποχές. Ο τρίτος όροφος αποτελείται από μικρό δώμα στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου. Οι κλειστές βεράντες, το στέγαστρο των καταστημάτων του ισογείου και τα στηθαία με τους πεσσούς είναι χαρακτηριστικά των κτιρίων του 1920-1930.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : 23ης Μαρτίου 4 & Αμφείας 42

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι