Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, πρώην ιδ. Κρασσακόπουλου

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Περρωτού και Μαντίκλου 17, πρώην ιδιοκτησίας Καλ. Κρασσακοπούλου. Στο ισόγειο τα ανοίγματα έχουν τοξωτά υπέρθυρα, ενώ στον πρώτο όροφο πλαισιώνονται με ξύλινες κορνίζες. Επίσης είναι αξιόλογα τα γλυπτά μαρμάρινα φουρούσια και στον εξώστη και οι γεισίποδες κάτω από το γείσο της στέγης. Πλέον ανήκει στην κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας και φιλοξενεί το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

To Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2013 και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως: Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των γυναικών. Υπηρεσίες παραπομπής όπου και όποτε απαιτείται. Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Κοινωνιολόγο. Επίσης λειτουργεί 24ώρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στο 5ψήφιο τηλέφωνο 15900

16.04.2018 13:24

Τοποθεσία :

  • Δνση : Μαντίκλου 17 & Περρωτού

Στοιχεία :

  • Ιδιοκτήτης Δήμος Καλαμάτας
  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι