Κτήριο πρωην Κατσουλέα ιδ. Δήμου

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο επί της οδού Κουμουνδουράκη 13ιδιοκτησίας Σαράντου Κατσουλέα. Ο κύριος όγκος του κτιρίου δεν έχει απόλυτα συμμετρική διάταξη. Στο ισόγειο οι γωνίες τονίζονται με επίχρισμα που μιμείται λιθοδομή, ενώ στον όροφο με παραστάδες, επιστύλιο και γείσο. Η είσοδος έχει καμπύλο υπέρθυρο πλαισιωμένο με παραστάδες που είναι σα να στηρίζουν επιστύλιο, με ανάγλυφους ρόδακες και γείσο. Ο εξώστης στηρίζεται σε απλά φουρούσια και έχει περίτεχνο κιγκλίδωμα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Είχε στεγάσει τα δικαστήρια, την εμπορική σχολή και το οικονομικό γυμνάσιο

17.04.2018 11:24

Τοποθεσία :

  • Δνση : Κουμουνδουράκη 13

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι