Κτήριο ιδ. Θεοφανόπουλου Β. (Στοά Λόντου)

Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Κουμάντου 5

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι