Κτήριο ιδ. Κλάδη - Σουρέα

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο επί της οδού Δημακοπούλου 8 και Γρηγορίου, ιδιοκτησίας Αγγ. Κλάδη Σκουρέα. Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν καμπύλα υπέρθυρα. Ο όροφος που χωρίζεται με κορνίζα έχει αξιόλογους εξώστες με μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια και περίτεχνα κιγκλιδώματα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Δημακοπούλου 8 & Γρηγορίου

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι