Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές νεοκλασσικό κτίριο με στοά στο ισόγειο, επί της οδού 23ης Μαρτίου, γωνία και Γερμανού 2.Στο ισόγειο διαμορφώνεται στοά που στηρίζεται σε πεσσούς. Στον όροφο τα ανοίγματα, τα οποία αντιστοιχούν στους εξώστες πλαισιώνονται με κορνίζες, ενώ τα υπόλοιπα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες με "πλήρη ρυθμό ".Το κτίριο καταλήγει σε προέχον γείσο και οδοντωτή ταινία με γεισίποδες.

Κοινωνικές Ιστορίες - 2

Ομάδα Διαχείρισης

Στο ισόγειο στέγασε το καφενείο του Μπρεδήμα (στέκι της λαϊκής τάξης)

17.04.2018 11:15

Ομάδα Διαχείρισης

Δεκαετία του 1920 έως και το 1932: Στεγαζόταν εδώ το δημαρχείο και πάλι στην Κάτω πλατεία, σε μισθωμένο κτήριο ιδιοκτησίας Μαριγώς Καναβατζόγλου και Παναγιώτη Μερμελέχου. Είναι το κτήριο στη βόρεια πλευρά της πλατείας 23ης Μαρτίου, ανάμεσα στο επιμελητήριο και την τράπεζα Alpha Bank.

15.04.2018 22:42

Τοποθεσία :

  • Δνση : Γερμανού 2 & 23ης Μαρτίου 3

Στοιχεία :

  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι