Πληροφορίες

Το διώροφο εκλεκτικιστικό κεραμοσκεπές κτίριο με υπόγειο επί των οδών Αριστομένους 55 και Βαλαωρίτου 1, γωνία ιδιοκτησίας Σταυρ. Βακαλοπούλου. Στο ισόγειο ανοίγονται δύο αξονικές είσοδοι που πλαισιώνονται, όπως όλα τα ανοίγματα, με παραστάδες και επιστύλιο. Χαρακτηριστικά είναι τα γύψινα φυτικά και διακοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε κτίρια αυτής της εποχής, στην Καλαμάτα, καθώς και η διαμόρφωση ζώνης πάνω από τη βάση του κτιρίου ως το ύψος της ποδιάς των παραθύρων.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 55 & Βαλαωρίτου 1

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι