Κτήριο ιδ. Κληρ/μων Κουτσομητόπουλου / Τράπεζα Πειραιώς

Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 43 & Πολυχάρους 1

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι