Κτήριο πρώην Φραγκιά ιδ. Παπαδόπουλου Στ.

Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : αριστομένους 31

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι