Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής επιτάχθηκε για να στεγάσει τη γερμανική διοίκηση (κομαντατούρ)

17.04.2018 11:04

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 27 & Νικηταρά

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι