Κτήριο ιδ. Ν. & Στρ. Ανδρεάκου

Πληροφορίες

Το διώροφο εκλεκτικιστικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αριστομένους 17, ιδιοκτησίας Ν. Ανδρεάκου και Στράτου. Στο ισόγειο ο σοβάς μιμείται λιθοδομή. Ο όροφος διαχωρίζεται με ζώνη από ταινίες. Κάτω από τις γωνιακές παραστάδες υπάρχουν διπλά φουρούσια. Τα ανοίγματα που πλαισιώνονται με παραστάδες με " πλήρη ρυθμό "έχουν εναλλάξ αετωματική και ευθύγραμμη στέψη. Το κτίριο καταλήγει σε προεξέχον γείσο με γεισίποδες και οδοντωτή ταινία.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 17

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι