Κτήριο ιδ. Α. Λαφαζάνου & Κ. Ασημακόπουλου

Πληροφορίες

Το διώροφο με εσοχή νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Αριστομένους 15 και Κολοκοτρώνη 4, ιδιοκτησίας Α. Λαφαζάνου, Κ. Ασημακόπουλου. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Έχει συμμετρικά ανοίγματα που διαχωρίζονται με ημικίονες. Αξιόλογο είναι το μεταλλικό στέγαστρο.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Από το 1932 έως το 1967-1968, το Δημαρχείο στεγάστηκε εδώ, σε αυτό το κτήριο στην οδό Αριστομένους, στο γωνιακό κτίριο ιδιοκτησίας Κ. Λόντου, στην ανατολική γωνία Αριστομένους και Κολοκοτρώνη.

15.04.2018 22:51

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 15 & Κολοκοτρώνη 4

Στοιχεία :

  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι