Κτήριο ιδ. Αφοί Αδαμόπουλοι (14) & Αλεξανδράκειο Γηροκομείο (16)

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο της οδού Αριστομένους 14 και 16 και Αναπλιώτη, ιδιοκτησίας Αλεξανδρακείου Γηροκομείου. Πρόκειται για κτίριο δίδυμο με το διπλανό του. Τα ανοίγματα του ορόφου πλαισιώνονται με κορνίζες και τα γείσα είναι σα να στηρίζονται σε μικρά φουρούσια. Το κεντρικό άνοιγμα που αντιστοιχεί στον εξώστη, τονίζεται με αετωματική στέψη.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 14-16 & Εμπορικής Τραπέζης

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι