Κτήριο ιδ. Κορφιωτάκη Γ.

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στη γωνία των οδών Αριστομένους 9 και Εμπορικής Τραπέζης, ιδιοκτησίας Γεωργίου Κορφιωτάκη. Τα ανοίγματα του ορόφου πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν επιστύλιο και γείσο. Το κεντρικό τμήμα τονίζεται με την ενοποίηση του επιστυλίου και στα τρία ανοίγματα. Από τη μια όψη η κεραμοσκεπής στέγη διαμορφώνεται με τρεις διαδοχικές στρώσεις κεραμιδιών στην πρώτη σειρά.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 9 & Εμπορ. Τραπέζης

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι