Κτήριο ιδ. Μανδρούκα Κ. & Γ.

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο με εκλεκτικιστικά στοιχεία στην οδό Αριστομένους 7, ιδιοκτησίας Κ. και Γ. Μανδρούκα. Το ισόγειο διαμορφώνεται με σοβά σε απομίμηση λιθοδομής. Τα ανοίγματα στον όροφο είναι συμμετρικά και η στέψη γίνεται με καμπύλα κυμάτια. Αξιόλογα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια στηρίζουν τους δύο εξώστες, οι οποίοι φέρουν περίτεχνο μεταλλικό κιγκλίδωμα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 7

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι