Ξενοδοχείο Βασιλικόν ιδ. Παπανικολάου

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στη γωνία των οδών Αριστομένους 5 και Πολυβίου. Το κτίριο έχει μεσόροφο μικρού ύψους, του οποίου τα ανοίγματα είναι συμμετρικά με αυτά του ορόφου, που πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες. Στον όροφο υπάρχουν μικροί εξώστες που στηρίζονται σε απλά φουρούσια. Κάτω από τα κεραμίδια υπάρχουν αλλεπάλληλες κορνίζες και οδοντωτή ταινία.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 5 & Πολυβίου 6

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι