Κτήριο ιδ. Κληρ/μων Σούμπλη Α.

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αριστομένους 1 και οδό 23ης Μαρτίου 4, και Καπετάν Κρόμπα, ιδιοκτησίας Σουμπλή. Το κτίριο έχει στοά με πέτρινους πεσσούς επί της οδού 23ης Μαρτίου και περίτεχνο μεταλλικό στέγαστρο επί της οδού Αριστομένους. Στον όροφο τα συμμετρικά ανοίγματα πλαισιώνονται και διαχωρίζονται με ψευδοπαραστάδες και επιστύλιο με κυμάτια που καταλήγουν σε ελαφρά προεξέχουσα στέψη. Επί της οδού 23ης Μαρτίου υπάρχει μπαλκόνι με μαρμάρινο δάπεδο και σιδερένια φουρούσια και κιγκλίδωμα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Στον όροφο στεγάστηκε επί σειρά ετών το φροντιστήριο αγγλικών της Λέλας Σούμπλη.

17.04.2018 10:53

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 1 & 23ης Μαρτίου 4 & Καπετάν Κρόμπα

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι