Κτήριο Γενικών Αρχείων του Κράτους Μεσσηνίας

Πληροφορίες

Το κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από δύο νεοκλασσικά, εν επαφή, κτίρια και ένα λαϊκής αρχιτεκτονικής, στην οδό Αγίου Νικολάου και Αριστοδήμου 22 πρώην ιδιοκτησίας Ηλία Τσίγκου, αποτελεί το πιο αξιόλογο οικοδόμημα του πρώιμου κλασικισμού στην πόλη της Καλαμάτας. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από ισορροπία στη διάπλαση του όγκου του, καθαρότητα των αρχιτεκτονικών μορφών καθώς και από σαφήνεια των επιμέρους καθαρά νεοκλασσικών μορφολογικών στοιχείων, όπως είναι ο εξώστης με το μαρμάρινο δάπεδο με μεταλλικό κιγκλίδωμα, με μαρμάρινα φουρούσια με πλούσια λαξευτή διακόσμηση (διπλές σκαλισμένες έλικες και άκανθος) με ψευδοπαραστάδες, αετώματα, οδοντωτές ταινίες, κόγχες και άλλα στοιχεία. Σε συνολικό εμβαδό 1.048,90 τ.μ. φυλάσσεται ταξινομημένο αρχειακό υλικό (1.500 γραμμικά μέτρα περίπου), το οποίο αποτελείται από διάφορα αρχεία και συλλογές, που προσκτήθηκαν με δημόσιες αποστολές, δωρεές, εκκαθαρίσεις και αγορές. Επίσης, λειτουργεί άνετο και οργανωμένο Αναγνωστήριο, το οποίο είναι ανοικτό για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 15.00, καθώς και σύγχρονα εξοπλισμένα Γραφεία για το προσωπικό.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το κτίριο κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1880. Πρώτος ιδιοκτήτης του ήταν ο Νικόλαος Πανταζόπουλος, από τους σημαντικότερους Καλαματιανούς εμποροκτηματίες του 19ου αιώνα, με ευρύτατο κύκλο εργασιών στο εξωτερικό, Τραπεζίτης, συνιδρυτής με τη σύζυγό του Ρεγγίνα, της «Λαϊκής Σχολής» Καλαμάτας (σημερινού Πνευματικού Κέντρου). Το κτίριο περιήλθε στην μοναχοκόρη του, Φλωρεντία, σύζυγο του μεγαλέμπορου και τραπεζίτη Παναγιώτη Ψάλτη (ιδιοκτήτη του επίσης εμβληματικού αρχοντικού της Καλαμάτας επί της οδού Αριστομένους, σημερινού ιστορικού Δημαρχείου). Όμως, στο σπίτι αυτό, δίπλα στο ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου, κατοίκησε μέχρι τέλους της ζωής της η σύζυγος του Νικόλαου Πανταζόπουλου, Ρεγγίνα, στην οποία είχε αφήσει, μετά το θάνατό του (1896), την επικαρπία και τη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και το δικαίωμα να κατοικεί σε οποιαδήποτε οικία του συζύγου της ήθελε. Το 1935, μετά το θάνατο της Φλωρεντίας (θυγατέρας του Νικόλαου Πανταζόπουλου και συζύγου του Παναγιώτη Ψάλτη), το κτίριο κληροδοτήθηκε σε δύο από τα παιδιά της, στο Γεώργιο και στην Ευγενία Παν. Ψάλτη. Τις επόμενες δεκαετίες το κτίριο πέρασε, κατά σειρά, στους εξής ιδιοκτήτες: Το 1952, στον εμποροκτηματία Ηλία Μιλτιάδη Γαρίδη και τη σύζυγό του Ευαγγελία (θυγατέρα του Ιωάννη Βαρκλαντή). Το 1982,στον έμπορο, με καταγωγή από Δολούς, Ηλία Π. Τσίγκο, το 1988, στο Δήμο Καλαμάτας, και, το 2014, στα ΓΑΚ-Μεσσηνίας. Το κτίριο δεν χρησιμοποιήθηκε μόνον ως κατοικία. Είχε ποικίλες χρήσεις. Εδώ, λειτούργησε, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, η Κλινική Αναστασιάδη, το Ι.Κ.Α., Αστυνομικό Τμήμα, φροντιστήριο κ.ά. Τελευταία, πριν την παραχώρηση του κτιρίου στα ΓΑΚ-Μεσσηνίας (2014), στεγάζονταν οι Τεχνικές Υπηρεσίες και εν συνεχεία το Ληξιαρχείο του Δήμου Καλαμάτας. Παραχωρήθηκε το 2014 στα ΓΑΚ Μεσσηνίας για την στέγαση των Υπηρεσιών τους για 40 χρόνια.

14.04.2018 21:27

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστοδήμου 22 & Αγ. Νικολάου 232

Στοιχεία :

  • Ημ Κατασκευής Δεκαετία 1880 - 1890
  • Ιδιοκτήτης Δήμος Καλαμάτας
  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Ναι