Κτήριο Αφων Κουτσομητόπουλου

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κτίριο της οδού Αριστοδήμου 18-18Α, ιδιοκτησίας των, Κουτσομητόπουλου. Είναι κεραμοσκεπές με τοξωτά πλαίσια στα ανοίγματα του ισογείου και ξύλινες κορνίζες στα ανοίγματα του ορόφου. Ο όροφος διαχωρίζεται με κορνίζα, έχει στο κέντρο εξώστη που στηρίζεται σε τέσσερα απλά φουρούσια. Κάτω από τη στέγη υπάρχει ξύλινη διακοσμητική ταινία με γεισίποδες. Οι άκρες του κτιρίου τονίζονται με ψευδοπαραστάδες

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Στα τέλη του 19ου αιώνα στέγασε για ένα χρονικό διάστημα τη νομαρχία Μεσσηνίας

17.04.2018 10:46

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστοδήμου 18-18α

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι