Κτήριο ιδ. Μαυροειδή Ν., Ρίζου, Καροτσέρη

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο (με τον όροφο σε εσοχή προς τη μεσοτοιχία) επί των οδών Αναγνωσταρά 27 και Σκρά, ιδιοκτησίας Νικ. Μαυροειδή. Η είσοδος τονίζεται με γλυπτές παραστάδες που στηρίζουν επιστήλιο, ενώ ο χώρος πάνω από αυτήν διαμορφώνεται σε βεράντα με στηθαίο και κολονάκια (μπαλούστρες).Τα ανοίγματα στον όροφο πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες με γείσο. Ο εξώστης στηρίζεται σε τέσσερα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια και έχει αξιόλογο μεταλλικό κιγκλίδωμα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αναγνωσταρά 27 & Σκρα

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι