Κτήριο ιδ. Στεφανούρη Αντώνη

Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αναγνωσταρά 25, ιδιοκτησίας Αντώνη Στεφανούρη. Ο όροφος διαχωρίζεται με ζώνη που ορίζεται από ταινίες. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν μικρό θριγκό. Αξιόλογα είναι επίσης τα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια και τα περίτεχνα κιγκλιδώματα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση :

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι