Κτήριο ιδ. Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου

Πληροφορίες

Το διώροφο (με σοφίτα) νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αναγνωσταρά 5 και Βαλτετσίου , ιδιοκτησίας Π. και Γ. Κουτσομητόπουλου. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα που διαχωρίζονται με πεσσούς. Η πρόσοψη τονίζεται με ψευδοπαραστάδες πάνω στους πεσσούς, την διαχωριστική ζώνη ανάμεσα στους ορόφους και τον εξώστη που στηρίζεται σε μεταλλικά φουρούσια.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Στο ισόγειο είχε στεγαστεί το φαρμακείο Κουτσομητόπουλου, ένα από τα παλαιότερα της πόλης

17.04.2018 10:43

Τοποθεσία :

  • Δνση :

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι