Κτήριο ιδ. Κούτρου - Μπεσσή

Πληροφορίες

Το ισόγειο (με πατάρι) κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αμφείας 31 γωνία με ιδιωτική οδό, ιδιοκτησίας Μπεσσή και Θ. Κούτρου. Το κτίριο έχει αποκλειστική χρήση καταστήματος. Χαρακτηριστικά είναι τα επιμέρους μορφολογικά του στοιχεία, όπως τα συμμετρικά ανοίγματα με τοξωτό ανώφλι, οι ψευδοπαραστάδες, οι φεγγίτες των ανοιγμάτων, το μεταλλικό στέγαστρο κ.α.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση :

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι