Κατηγορία : Βιομηχανικά

Πίσω στην κορυφή

2 - Κτήριο Α.Σ.Ο. Καλαμάτας

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο αποθηκών, με επιδράσεις γαλλικής αρχιτεκτονικής, επί των οδών Ψαρρών 148 (Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός). Το κτίριο αποτελείται από δύο όγκους διαφορετικού μεγέθους, α...

3 - Μεταξουργείο Μαλεύρη

Η Μεσσηνία εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο παραγωγής του μεταξιού και ιδιαίτερα η πόλη της Καλαμάτας όπου η μεταξουργία άκμασε από το 18ο μέχρι το μέσα του 20ου αιώνα. Το Μεταξουργείο. Πριν από το γύρ...

4 - Καπνεργοστάσιο Καρέλια

Το 1888 ο Γιώργος και ο Ευστάθιος Καρέλιας ιδρύουν στην Καλαμάτα μια μικρή καπνεμπορική επιχείρηση, προμηθεύοντας την πόλη και τα γύρω χωριά. «Ολα ξεκίνησαν από μια μικρή βιοτεχνία καπνού, ένα κοφτήρι...