Κτήριο ιδ. Μανίνου Μαρίας

Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων 28 και οδού Αμφείας 19, ιδιοκτησίας Μαρίας Μανίνου. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Χαρακτηριστικοί οι εξώστες με το μαρμάρινο δάπεδο, που στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια και έχουν κιγκλίδωμα, τα ξύλινα πλαίσια στα ανοίγματα, οι ψευδοπαραστάδες στις ακμές του, το μεταλλικό στέγαστρο. Το κτίριο καταλήγει σε ξύλινη κορνίζα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση :

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι