Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) - Κεντρική Σκηνή

Πληροφορίες

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) ιδρύθηκε το 1984. Διατηρεί δύο σκηνές, την Κεντρική και τη Νέα. Μέχρι σήμερα το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. έχει παρουσιάσει πάνω απο 150 έργα από την ελληνική και παγκόσμια δραματουργία. Βασικές κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητά του είναι η προσπάθεια να συνδυαστεί ο ψυχαγωγικός, ενημερωτικός και παιδευτικός χαρακτήρας του θεάτρου, να δοθεί έμφαση στο κλασικό δραματολόγιο αλλά και στις σύγχρονες θεατρικές αναζητήσεις, να προβληθεί η ελληνική θεατρική παράδοση, αλλά και τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την αισθητική αγωγή του παιδικού κοινού και για να προσελκυστούν στην Καλαμάτα σημαντικοί καλλιτεχνικοί συνεργάτες.

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Οι γενικές κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας είναι : Ο συνδυασμός του ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και παιδευτικού χαρακτήρα του θεάτρου Η προσπάθεια να υπηρετηθεί η ευαισθησία και το καλό γούστο Η έμφαση στο κλασικό δραματολόγιο αλλά και η σημαντική παρουσία των σύγχρονων αναζητήσεων Η προβολή της ελληνικής θεατρικής παράδοσης Η ιδιαίτερη μέριμνα για την θεατρική και αισθητική αγωγή του παιδικού κοινού Η έρευνα και η μελέτη του Αρχαίου Δράματος Η έρευνα πάνω σε νέους εκφραστικούς τρόπους Η έκδοση νέων κειμένων και μεταφράσεων Η παραγγελία νέων έργων σε δόκιμους συγγραφείς με θεματογραφία και προβληματική της εποχής μας Η προσπάθεια να προσελκυστούν στην Καλαμάτα σημαντικοί καλλιτεχνικοί συνεργάτες Η συστηματική δουλειά στην κατεύθυνση της πολιτιστικής αποκέντρωσης Τέλος, με στόχο την προώθηση της θεατρικής παιδείας και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, όπως το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, οργανώνονται σεμινάρια Θεατρικής Αγωγής. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας βάσει Προγραμματικής Σύμβασης. Από το 2009 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας λειτουργεί στα πλαίσια της κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης «Φάρις». Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας διατηρεί δύο σκηνές, την Κεντρική και τη Νέα. Σε αυτές, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου παρουσιάζονται θεατρικά έργα από την ελληνική και παγκόσμια δραματουργία, καθώς και παραστάσεις για παιδιά. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, παρουσιάζεται ένα κλασικό έργο στο αμφιθέατρο του κάστρου. Τα έργα της χειμερινής περιόδου παρουσιάζονται στην Καλαμάτα, στην περιφέρεια, στους όμορους νομούς και συχνά στην Αθήνα, ενώ εκείνο της καλοκαιρινής, εκτός των

17.04.2018 01:32

Τοποθεσία :

  • Δνση : Δημοσθένους 2

Στοιχεία :

  • Ιδιοκτήτης Δήμος Καλαμάτας - ΦΑΡΙΣ
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Ναι