Κτήριο πρώτου Δημαρχείου

Πληροφορίες

Διώροφο κεραμοσκεπές κτήριο με συμμετρικά ανοίγματα που φέρουν απλό πλαίσιο και καταλήγουν σε γείσο. Ο όροφος διαχωρίζεται με πολλαπλές κορνίζες.

Κοινωνικές Ιστορίες - 2

Βασίλης Πουλόπουλος

Αυτή είναι η υποβολή της δικής μου ιστορίας

16.04.2018 14:52

Ομάδα Διαχείρισης

Από το 1880 έως το 1905, το Δημαρχείο στεγάστηκε στον πρώτο όροφο αυτού του κτηρίου ιδιοκτησίας της προυχοντικής οικογένειας των Εφεσίων, στη νότια πλευρά της πλατείας 23ης Μαρτίου (γωνία της πλατείας με την οδό Σφακτηρίας).

15.04.2018 22:23

Τοποθεσία :

  • Δνση : 23ης Μαρτίου και Σφακτηρίας

Στοιχεία :

  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι