Πληροφορίες

Νεότερο ιδιόκτητο κτήριο, που στεγάζει Τραπεζικό υποκατάστημα της Alpha Bank, μιας τράπεζας που δημιουργήθηκε στην Καλαμάτα. Στην θέση του υπήρξε η οικία του Σύριου Ι. Στασινόπουλου, που βρισκόταν «παρά την Εθνικήν οδόν Καλαμών-Παραλίας» και συνόρευε ανατολικά με τη ρηθείσα οδό, δυτικά με εργαστήρια του ίδιου ιδιοκτήτη, «αρκτικά» (βόρεια) με οδό και γέφυρα Σταματελάκη και «μεσημβρινά» (νότια) με τη μεγάλη οικία του Κωνσταντίνου Στασινόπουλου (σημερινό ξενοδοχείο «Rex»)

Κοινωνικές Ιστορίες - 1

Ομάδα Διαχείρισης

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε μία εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Ο Ιωάννης Κωστόπουλος γεννήθηκε στην Σπερχογεία Μεσσηνίας το 1856. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το εμπόριο υφασμάτων και το 1879 ίδρυσε, στην Καλαμάτα, εμπορικό οίκο με την επωνυμία Ι.Φ. Κωστοπούλου. Το 1885 επεξέτεινε τις δραστηριότητες του και σε τραπεζικές συναλλαγές, δημιουργώντας στον εμπορικό οίκο ξεχωριστό τραπεζικό τμήμα. Eν συνεχεία, το 1916 ίδρυσε την Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου, η οποία, δύο χρόνια αργότερα, μετονομάσθηκε σε Τράπεζα Καλαμών. Πέθανε στην Καλαμάτα το Μάρτιο του 1918. Μετά το 1905 και μέχρι το 1920 το Δημαρχείο μεταφέρθηκε σ'αυτό το κτήριο στη δυτική γωνία Αριστομένους και Κολοκοτρώνη (σημερινή Τράπεζα Apha Bank). Συγκεκριμένα, στεγάστηκε «εις την ανώγειον οικίαν του Σύριου Ι. Στασινόπουλου». Το ενοίκιο ορίστηκε σε 180 δραχμές το μήνα.

15.04.2018 01:07

Τοποθεσία :

  • Δνση : Αριστομένους 24 και Κολοκοτρώνη

Στοιχεία :

  • Ιδιοκτήτης Alpha Bank
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Ναι