Πληροφορίες

Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο (δίδυμο με το κτίριο της οδού Φαρών 38) επί των οδών Φαρών 36 και Παπατσώνη 22, ιδιοκτησίας Βαρβουτσή. Το κτίριο είναι δίδυμο με το προηγούμενο και έχει τα ίδια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Φαρών 36 & Παπατσώνη 22

Στοιχεία :

  • Διατηρητέο
  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι