Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί της οδού Φαρών 8 και Σταδίου, ιδιοκτησίας Φιλ. Κατσάνου. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα, τα οποία στο ισόγειο έχουν τοξωτά υπέρθυρα με φεγγίτη, ενώ στον όροφο πλαισιώνονται με ξύλινες κορνίζες. Ο εξώστης στηρίζεται σε μεταλλικά φουρούσια και έχει περίτεχνο κιγκλίδωμα. Τα ορθογώνια πλαίσια πάνω από τα ανοίγματα του ορόφου είναι σπάνιο διακοσμητικό στοιχείο σε κτίρια της Καλαμάτας.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση : Φαρών 8 & Σταδίου

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι