Κτήριο ιδ. Πολυχρονόπουλου-Φωτάκη

Πληροφορίες

Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί των οδών Αιπύτου 7 και Γερμανού, ιδιοκτησίας Σταυρ. Πολυχρονοπούλου και Αλεξ. Φωτάκη. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Χαρακτηριστικοί είναι οι εξώστες με το καλοδουλεμένο χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα, καθώς και τα ξύλινα πλαίσια στα ανοίγματα.

Κοινωνικές Ιστορίες - 0

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κοινωνικές ιστορίες  Πρόσθεσε Ιστορία

Τοποθεσία :

  • Δνση :

Στοιχεία :

  • Κατάσταση Εν χρήση
  • Επισκέψιμο Όχι